Skilmálar Postlistinn.is

 1. Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum www.postlistinn.is og undirsíðum hans.  Eigandi
Borgará slf. Kt. 650610-0670 Háteigsvegi 34 105 Reykjavík

Til einföldunar verður hér eftir talað um Póstlistann sem postlistinn.is Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Póstlistans annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu Póstlistans teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

„Söluaðili“ Póstlistinn.is.

„Kaupandi“ er einstaklingur sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið fyrirtæki en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við.

Póstlistinn selur vörur og þjónustu í beinni sölu og áskrift að auglysingasvæði síðunnar. Postlistinn.is bera ekki ábyrgð á gæðum vöru eða þjónustu sem auglýsingaaðilar veitir, endaa er hún seld undir þeirra merkjum.

 1. Upplýsingar og verð

Verð á vefsíðunni og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur. Postlistinn.is er í einstökum tilfellum heimilt að breyta verði vöru eða þjónustu en þá aðeins til lækkunar.

Ef galli kemur fram á vöru eða ef hún stenst ekki vörulýsingar á kaupandi skilyrðislausan rétta á endurgreiðslu í allt að 30 daga frá því að kaupin eru gerð.

 1. Persónuupplý­singar

Á Postlistinn.is er aðgengileg persónuverndar­stefna félagsins. Í þessari persónuvernda­ryfirlýsingu kemur fram hvernig Postlistinn.is umgengst þær persónuupplýsingar sem Postlistinn.is geymir um kaupanda og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar.

 1. Aðgangur

Kaupandi hefur leyfi til að nota Postlistinn.is og þá þjónustu sem þar er boðið upp á í samræmi við skilmála þessa og þær aðgangstakmarkanir sem Postlistinn.is setur. Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á Postlistinn.is. Postlistinn.is áskilur sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Verði kaupandi uppvís að sviksamlegu athæfi við kaup á Postlistinn.is verður það tilkynnt til lögreglu. Postlistinn.is áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang að Postlistinn.is ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.

 1. Innskráning, pöntun og afhending

Við fyrstu innskráningu á Postlistinn.is skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið persónuverndar­stefnu félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista og SMS lista Postlistinn.is. Pöntun kaupanda á Postlistinn.is er bindandi þegar hann hefur staðfest pöntun sína í kaupferlinu. Postlistinn.is er skuldbundið að afgreiða pöntun kaupanda og sendir kaupanda staðfestingu með tölvupósti. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst.  Mikilvægt er að rétt tölvupóstfang sé skráð til að hægt sé að senda staðfestingar og afhendingaupplýsingar til kaupanda.

 1. Samningurinn

Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála Postlistinn.is. Skilmálarnir eru aðgengilegir á vefsvæði Postlistinn.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupendur samkvæmt skilmálum og skilyrðum Postlistinn.is.

 1. Greiðsla

Greiðslu getur kaupandi innt af hendi á ýmsa vegu:

 • Kreditkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplý­singar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan fest og heimild fengin fyrir upphæðinni. Ef um hópkaups tilboð er að ræða verður upphæðin þó ekki skuldfærð af kortinu fyrr en tilboðinu er lokið og lámarksfjöldi kaupenda hefur fengist til að tilboðið verði virkt.
 • Millifærsla: Ef óskað er eftir að greiða með millifærslu fer greiðslan fram með millifærslu af heimabanka kaupanda inná reikning Postlistans. (þá þarf einnig að skrá einkennis næumer vörunnar) Þegar Postlistinn hafa móttekið greiðslu frá kaupanda fær kaupandi tilkynningu með tölvupósti með staðfestingu á greiðslumóttöku og varan fer í afgreiðsluferli. Ef Postlistinn.is hefur ekki móttekið greiðslu innan þriggja daga falla kaupin sjálfkrafa niður.

 Hóptilboð Póstlistans

Kaupandi framvísir staðfestingarbréfi við afhendingu og fær afhenta keypta vöru/þjónustu.

Skilmálar hópkaupstilboða er með þeim hætti að auglýst er fast verð á vöru ef nægilega margar einingar verða seldar. Kaupandi þarf að greiða vöruna við pöntun en ef tiltekinn fjöldi næst ekki fær hann skioyrðislaust endurgreiðslu á kaupverðinu. Ef af kaupunum verður er varan afhent samkvæmt skilmálum um hverja vöru fyrir sig.

 1. Endurkröfur

Postlistinn.is skuldbinda sig til að afhenda kaupanda hópkaupstilboð fyrir kaupum í samræmið við skilmála þessa og gildandi rétt. Ef misræmi er milli auglýsingar á vefsvæði Postlistinn.is og afheningarbréfi skal kaupandi upplýstur um það skriflega innan þriggja daga frá móttöku afhendingarupplýsinganna.

Ef kaupandi fær ekki afgreidda vöru eða þjónustu þegar hann framvísar afhendingarbréfi, áður en frestur til framvísunar rennur út, á kaupandi rétt á endurgreiðslu frá Postlistinn.is.

Sæki kaupandi ekki vöru eða þjónustu áður en frestur til framvísunar afhendingarbréfs rennur út hefur hann fyrirgert rétti sínum til endurgreiðslu.

Postlistinn.is bjóða viðskiptavinum sínum vöruvernd í samræmi við ýtrustu tilmæli Neytendastofu. Ef til endurgreiðslu kemur innan 30 daga frá kaupum skv. tilmælunum, og kaupandi hefur ekki fengið vöruna sína afhenta, mun Postlistinn.is endurgreiða kaupendum eftir sömu greiðsluleið og viðskiptavinur notaði þegar varan var keypt. (t.d bakfærslu á kreditkort, innlögn á bankareikning) eða með inneign hjá Postlistinn.is sem kaupendur geta ráðstafað að vild í næstu kaupum hjá Postlistinn.is, allt eftir óskum kaupenda.

 1. Uppsögn samnings

Postlistinn.is getur fallið frá samningi ef kaupandi fer gegn skilmálum. Í því tilviki á kaupandi ekki rétt á endurgreiðslu. Postlistinn.is skal ávallt segja upp samningum skriflega.

Kaupandi á rétt á að rifta samningi ef Postlistinn.is virðir ekki skyldur sínar samkvæmt afhendingarkilmálum. Uppsögn samningsins þarf að berast Postlistinn.is eigi síðar en 30 dögum frá móttöku kvittunar. Uppsögn samnings af hendi kaupanda verður alltaf að vera skrifleg.

Ef tilboð tekur ekki gildi vegna þess að lágmarksfjölda kaupenda hefur ekki verið náð fellur samningur sjálfkrafa úr gildi á sama tíma og tilboðið sjálft og endurgreiðsla verður tafarlaust framkvæmd.

 1. Annað

Postlistinn.is áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda eða skráðum notenda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda eða skráðum notanda og/eða birting á vefsíðu Postlistinn.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi eða skráður notandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

 1. Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

 1. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1. ágúst 2021.